WELCOME TO KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका वडा नं २ स्थित टाशी उर्गेलिंग ब्यबस्थापन समितिको किचेन भवन निर्माण