WELCOME TO KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!

खुम्बु पासाङल्हामु गाउपालिका अध्यक्ष ङिम दोर्जी शेर्पा ज्युले रेडियो नेपालको रूपान्तरण कार्यक्रममा दिनु भएको अन्तरवार्ता