WELCOME TO KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!

खुम्बु पासाङल्हामू गाँऊपालिकाको आयोजनामा पन्ध्र दिने ट्रेकिङ गाईड तालिमको उद्घाटन सम्पन्न।