KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका

पदाधिकारीहरुको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भइदिने सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष: