WELCOME TO KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!

ब्यबसाय दर्ता सम्बन्धि जरूरी सुचना !!!

आर्थिक वर्ष: