WELCOME TO KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!

महिलाका लागि नेतृत्व विकाश र संस्थागत विकाश तालिम एव महिला अधिकार लैगिक समानता र कानुनी सचेतना सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सु सम्पन्न ।

आर्थिक वर्ष: