FAQs Complain Problems

 

 

यस खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँ पालिका तथा वडाकार्यालयहरुबाट यस आ.व ०७५/०७६ मा संचालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रमका तालिम सम्बन्धि सूचना।

आर्थिक वर्ष: