WELCOME TO KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!

यस गाउँपालिकामा गत भाद्र महिनामा संचालित ट्रेकिंग गाइड तालिममा उपस्थित भइ उतिर्ण हुने सम्पूर्ण परिक्षार्थिहरुलाई प्रदान गरिने ट्रेकिंग गाइड इजाजत पत्र सम्बन्धि सूचना

आर्थिक वर्ष: