WELCOME TO KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!

योजना अन्तिम मुल्याङकन

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
इनजिनीयर
सेवा दिने कार्यालय: 
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका कार्यालय,नाचिपाङ
सेवा शुल्क: 
आवश्यक कागजातहरु: 

कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन / वडा कार्यालयबाट सम्पन्नताको सिफारिश / अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन र काम काम सन्तोषजनक रहेको भन्ने निर्णयको प्रतिलिपि