WELCOME TO KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!

योजना सम्झौता

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा योजना शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका कार्यालय,नाचिपाङ
सेवा शुल्क: 
आवश्यक कागजातहरु: 

.गाउसभाबाट उक्त आयोजना बार्षिक योजनामा परेको प्रमाण , नियमानुसार उपभोक्ता समिति गठन भएको निर्णयको प्रतिलिपि , विवरण तथा समितिमा रहेका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको नागरिकता सहितको वडा कार्यालय सिफारिश , योजनाको लागि लागत अनुमान विवरण , सम्झौता गर्नका लागि सो सम्बन्धि निवेदन