FAQs Complain Problems

 

 

विभिन्न पदहरु सेवा करारमा पदपूर्ति गर्नें समवन्धि सूचना

विभिन्न पदहरु सेवा करारमा पदपूर्ति गर्नें समवन्धि सूचना विभिन्न पदहरु सेवा करारमा पदपूर्ति गर्नें समवन्धि सूचना यस खुम्बु पासांगलहामु गाउपालिका कार्यालयको लागि करार सेवामा नियुक्तिका लागि सुचनामा प्रकाशित उमेद्वारको नामावली
यस खुम्बु पासांगलहामु गाउपालिका कार्यालयको लागि करार सेवामा नियुक्तिका लागि सुचनामा प्रकाशित छनौट प्रक्रियाको आधारमा छनौट भएका उमेद्वारको नामावली

आर्थिक वर्ष: