KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका

सिलबन्दी दर्भाउपत्र आव्हानको सुचना ।