WELCOME TO KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!

सोलुखुम्बु जिल्लाका प्रतिनिधि सभा संसद माननीय श्री हेम कुमार राई ( सुरविर ) ज्यू सँग गाउ पालिकाको विविध बिषयमा जानकारी एवं छलफल