FAQs Complain Problems

 

 

Trekking Guide तालिमको परिक्षाफल प्रकाशित गरिएको बारे।

नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (Nepal Mountain Academy) र खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, नाचीपाङ, सोलुखुम्बु, १ नं प्रदेशद्धारा संयुक्त रुपमा मिति २०७५ भाद्र १६ देखि ३० सम्म सञ्चालन भएको Trekking Guide तालिमको मिति २०७५/५/३१ मा लिइएको लिखित परिक्षाको परिक्षाफल फिल्ड तालिमको प्राप्तांक समेत समावेश गरी प्रकाशित गरिएको छ ।Click Here For the Result

 

आर्थिक वर्ष: