FAQs Complain Problems

 

 

७६/७७

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

छनौट भएका उम्मेदवारले यहि मिति २०७६।१०।०१ का दिन गाउँपालिकाको कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध छ ।