FAQs Complain Problems

 

 

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६/७७ पाचौ गाउँसभामा पेश भएको बजेट विवरण।

आर्थिक वर्ष: