WELCOME TO KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!

खुम्बु पासाङल्हामु गाउ कार्यपालिकाको १६ औं बैठकको निर्णयानुसार गठन गरीएको सल्लाहाकार समिती सँगको भेटघाट एवं सुझाव संकलन कार्यक्रम सम्पन्न ।

खुम्बु पासाङल्हामु गाउकार्यपालिकाको १६ औं बैठकको निर्णयानुसार गठन गरीएको सल्लाहाकार समिती सँगको भेटघाट एवं सुझाव संकलन कार्यक्रम का केही झलकहरू

सल्लाहाकार समितीका पदाधिकारीहरू 
१.सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, नाम्चे (संयोजक)
२. डा.लाक्पा नुर्वु शेर्पा, थामे
३. डा.मिङमा नुरू शेर्पा, मञ्जो
४.क्यप्टेन आङ गेलु शेर्पा खरिखोला
५.फुरी ग्याल्जेन शेर्पा, खरीखोला
६.पासाङ ग्याल्जेन शेर्पा, लुक्ला
७. लाक्पा थेरीङ शेर्पा, लुक्ला
८. आङ दोर्जि शेर्पा, नाम्चे
९.लाक्पा गेलु शेर्पा, खुन्दे
१०. आङ रिता शेर्पा, खुन्दे

आर्थिक वर्ष: