KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका

तेस्रो गाउ सभा (बजेट अधिवेशन) ले पारित गरेको आगामी आ.व. ०७५/०७६ को लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट २०७५

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: