WELCOME TO KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!

विश्व श्रमिक दिवसको दिन विश्वको सर्वोच्च सिखर सगरमाथा आधार सिविरमा गरिएको योजना तथा कार्यक्रम

आज विश्व श्रमिक दिवसको दिन विश्वको सर्वोच्च सिखर सगरमाथा आधार सिविर नजिक रहेको गोरकसेप र लबुचे को पोर्टर सेल्टरका श्रमिकहरू सँग श्रमिकहरूकै हितका लागि गाउ पालिकाले गरेको ब्यबस्था वारे गाउ पालिकाको अध्यक्ष ज्यू बाट जानकारी दिनु हुदै
- भरीया तथा गाईड ज्योप्के याक सयस हरूले गाउ पालिकाको वडा नं २ को कार्यलयमा दर्ता गरी परीचय पत्र लिनुपर्ने
- परीचय पत्र प्राप्त भरीया बिरामी भएमा रू पचास हजार सम्मको उपचार खर्च उपलब्ध गराउने कारणबस मृत्यु भएमा रू एक लाख क्षेतीपर्ती दिने 
- परिचय पत्र प्राप्त भरीयालाई गाउ पालिकाको clothing bank बाट न्यानो कपड़ा उपलब्ध गराउने
साथै गाउ पालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा नं ४ का वडाध्यक्ष , प्रवक्ता र प्राविधिक बाट भरीया आवास गृह (पोर्टर सेल्टर ) पर्यटकीय बाटो थुक्ला पुल निर्माण को लागि सम्भाब्यताको अनुगमन गरीएको छ । साथै विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको रिसर्च सेन्टर को अवस्थाको पनि अनुगमन गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष: