/ वडा नं १ का कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरु | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality)
FAQs Complain Problems

 

 

वडा नं १ का कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरु

 

                                                  कर्मचारीको विवरण

 

 

      कर्मचारीको नाम                                                       पद                              मोबाइल नम्बंर                        इमेल 

 १. श्री अर्जु कुमार कुलुङ                                                  १  नं वडा सचिव                                               kplrmegovernancew1@gmail.com

 

             प्रतिनिधिहरुः

 नाम/थर                                                             पद                                             मोबाइल नम्बर                   ईमेल

क्र.स  नाम/थर ठेगाना उमेर लिङ्ग निर्वाचित भएको पद फोन नं
1 फुनुरु शेर्पा खु.पा.गा.पा ०१ 39 पुरुष वडा अध्यक्ष 9841164235
2 अनिल राई खु.पा.गा.पा ०१ 32 पुरुष सदस्य 9842868075
3 त्रिजन रानामगर खु.पा.गा.पा ०१ 59 पुरुष सदस्य 9842868675
4 लाक फुटी शेर्पा खु.पा.गा.पा ०१ 38 महिला महिला सदस्य 9862808776
5 कमला विश्वकर्मा खु.पा.गा.पा ०१ 32 महिला दलित महिला सदस्य 9849634135