/ वडा नं १ का कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरु | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality)
FAQs Complain Problems

 

 

वडा नं १ का कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरु

                                                  कर्मचारीको विवरण

 

 

      कर्मचारीको नाम                                                       पद                              मोबाइल नम्बंर                        इमेल 

 १. श्री अर्जु कुमार कुलुङ                                                  १  नं वडा सचिव                                               kplrmegovernancew1@gmail.com

 

             प्रतिनिधिहरुः

 नाम/थर                                                             पद                                             मोबाइल नम्बर                   ईमेल

१.  श्री ङिमा दोर्जी शेर्पा                                                     वडा अध्यक्ष                                                                         9801842341                           info@nepalmountaintrails.com

२. श्री मान केशर राना मगर                                           वडा सदस्य                                                                             9801842352                         

३. श्री गङ्गा राम राई                                                      वडा सदस्य                                                                           9801842353  

४. श्री याङजी ल्हामु शेर्पा                                               वडा सदस्य                                                                            9801842354 

५. श्री सरिता विश्वकर्मा                                                  वडा सदस्य                                                                            9801842355