/ वडा नं ४ का कर्मचारी तथा प्रतिनिधिहरु | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality)
FAQs Complain Problems

 

 

वडा नं ४ का कर्मचारी तथा प्रतिनिधिहरु

                                   कर्मचारीहरु

1 दावा शेर्पा         ९८०१८४२३५२         (kplrmegovernancew4@gmail.com)

 

क्र.स  नाम/थर ठेगाना उमेर लिङ्ग निर्वाचित भएको पद फोन नं
1 लक्ष्मण अधिकारी खु.पा.गा.पा ०४ 40 पुरुष वडा अध्यक्ष 9801842344
2 पासाङ नुरु शेर्पा खु.पा.गा.पा ०४ 42 पुरुष सदस्य 9801842363
3 पासाङ डोमा शेर्पा खु.पा.गा.पा ०४ 31 महिला सदस्य 9807786567
4 ङिमा याङजीन शेर्पा खु.पा.गा.पा ०४ 54 महिला महिला सदस्य 9818511867
5 छिरि माया विश्वकर्मा खु.पा.गा.पा ०४ 52 महिला दलित महिला सदस्य 9849940437