/ वडा नं २ का जनप्रतिनिधिको विवरण | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality)
FAQs Complain Problems

 

 

वडा नं २ का जनप्रतिनिधिको विवरण

 

                  २ नम्बर वडाको जनप्रतिनिधिको विवरण 

क्र.स  नाम/थर ठेगाना उमेर लिङ्ग निर्वाचित भएको पद फोन नं
1 आङ फुर्वा शेर्पा खु.पा.गा.पा ०२ 43 पुरुष वडा अध्यक्ष 9851096380
2 टंक बहादुर राई खु.पा.गा.पा ०२ 48 पुरुष सदस्य 9860738405
3 लाक्पा गेलु शेर्पा खु.पा.गा.पा ०२ 45 पुरुष सदस्य 9842992823
4 कमला तामाङ खु.पा.गा.पा ०२ 46 महिला महिला सदस्य 9842868518
5 सिर्जना वराईली खु.पा.गा.पा ०२ 25 महिला दलित महिला सदस्य 9862853775