/ Phone / Email हरुको लिंक | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality)
FAQs Complain Problems

 

 

Phone / Email हरुको लिंक

 खुम्बु पासाङल्हामु गा.पा कर्मचारी तथा प्रतिनिधि को सम्पर्क का लागी तलको लिंकमा click गर्नुहोस्ः

सम्पर्क

प्रतिनिधिहरुको सम्पर्क नं

खुम्बु पासाङल्हामु गा.पा को विध्यालयहरुको सम्पर्क का लागी तलको लिंकमा click गर्नुहोस्ः

विध्यालय हरु

विभिन्न NGO/INGO तथा संस्थाहरु

संस्थाहरु

गाउँपालिका क्षेत्र भित्र कार्यरत टोल विकास सँस्थाहरु

टोल विकास सँस्था