/ गाउँपालिकाको २०८०/०८१ देखि २०८२/०८३ सम्मको मध्यमालीन खर्च संरचना | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality)
FAQs Complain Problems

 

 

गाउँपालिकाको २०८०/०८१ देखि २०८२/०८३ सम्मको मध्यमालीन खर्च संरचना

/

गाउँपालिकाको २०८०/०८१ देखि २०८२/०८३ सम्मको मध्यमालीन खर्च संरचना

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: