/ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality)
FAQs Complain Problems

 

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को निति तथा कार्यक्रम ७६/७७ 09/19/2019 - 16:02
खुम्बु पासाङल्हामु गाँउपालिकाको आ. व. २०७५/२०७६ शःशर्त आनुदान तर्फका योजना तथा कार्यक्रम र बजेट ७५/७६ 07/14/2018 - 13:57 PDF icon शःशर्त आनुदान
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 06/20/2018 - 18:22
तेस्रो गाउँ सभा (बजेट अधिवेसन) ले पारित गरेको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 06/20/2018 - 16:42 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५
खुम्बु पासाङल्हामु गाँउ पालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधी, २०७५ ७५/७६ 06/20/2018 - 12:55 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधी, २०७५
खुम्बु पासाङल्हामु गाँउपालिकाको स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/20/2018 - 07:54 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४
खुम्बु पासाङल्हामु गाँउ पालिकाको आ. व. २०७५ को न्यायिक समिति कार्यबिेधि-अन्तिम ७५/७६ 06/20/2018 - 07:54 PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि-अन्तिम
खुम्बु पासाङल्हामुगाउ पालिकाको पदाधिकारीहरुको अचारसंहिता २०७४ ७४/७५ 06/20/2018 - 07:54 PDF icon खुम्बु पासाङल्हामुगाउ पालिकाको पदाधिकारीहरुको अचारसंहिता २०७४
खुम्बु पासाङल्हामु गाँउ पालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७४ ७४/७५ 04/19/2018 - 13:34 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७४
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकको को कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 02/21/2018 - 17:50 PDF icon गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf

Pages