/ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality)
FAQs Complain Problems

 

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वास्थ्य सेवा उपचार कोष सञ्चालन कार्यविधि ७९-८० 06/15/2023 - 15:48 PDF icon १६ स्वास्थ्य सेवा उपचार कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
शिक्षा ऐन, २०७९ ७९-८० 08/22/2022 - 20:17 PDF icon २४ शिक्षा ऐन, २०७९.pdf
आ.व २०७९।८० को निति तथा कार्यक्रमहरु ७९-८० 08/20/2022 - 13:35 PDF icon खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको आ व २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम.pdf
शिक्षा नियमावली २०७९ ७९-८० 08/20/2022 - 13:33 PDF icon ९ शिक्षा नियमावली २०७९.pdf
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को निति तथा कार्यक्रम ७६/७७ 09/19/2019 - 16:02
खुम्बु पासाङल्हामु गाँउपालिकाको आ. व. २०७५/२०७६ शःशर्त आनुदान तर्फका योजना तथा कार्यक्रम र बजेट ७५/७६ 07/14/2018 - 13:57 PDF icon शःशर्त आनुदान
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 06/20/2018 - 18:22
तेस्रो गाउँ सभा (बजेट अधिवेसन) ले पारित गरेको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 06/20/2018 - 16:42 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५
खुम्बु पासाङल्हामु गाँउ पालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधी, २०७५ ७५/७६ 06/20/2018 - 12:55 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधी, २०७५
खुम्बु पासाङल्हामु गाँउपालिकाको स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/20/2018 - 07:54 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४

Pages