/ आगामी आ. व. २०७९/०८० मा कार्यान्वयन हुने योजना, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा। | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality)
FAQs Complain Problems

 

 

आगामी आ. व. २०७९/०८० मा कार्यान्वयन हुने योजना, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष: