/ कम्प्युटर अपरेटर, प्रशासन सहायक, इन्जिनियर सबइन्जिनियर अ. सब इन्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality)
FAQs Complain Problems

 

 

कम्प्युटर अपरेटर, प्रशासन सहायक, इन्जिनियर सबइन्जिनियर अ. सब इन्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

आर्थिक वर्ष: