/ खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ पाचौ गाउँसभामा पेश भएको बजेट विवरण। | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality)
FAQs Complain Problems

 

 

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ पाचौ गाउँसभामा पेश भएको बजेट विवरण।

आर्थिक वर्ष: