/ खुम्बु पासाङल्हामु गाउ पालिका वडा नं २ लुक्ला देखी नाबुक जाने बीटो निर्माण कार्य सम्पन्न | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality)
FAQs Complain Problems

 

 

खुम्बु पासाङल्हामु गाउ पालिका वडा नं २ लुक्ला देखी नाबुक जाने बीटो निर्माण कार्य सम्पन्न

खुम्बु पासाङल्हामु गाउ पालिका वडा नं २ लुक्ला देखी नाबुक जाने बीटो निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।बाटो निर्माणको लागी खुम्बु पासाङल्हामु गाउ पालिका वडा नं २ को चालु आ. ब. मा रू दश लाख बिनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष: