/ खेलकुद संचालन गर्नु अघि गाउँपालिकाको प्रचलित कानुन अनुसार कर बुझाउन अनुरोध। | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality)
FAQs Complain Problems

 

 

खेलकुद संचालन गर्नु अघि गाउँपालिकाको प्रचलित कानुन अनुसार कर बुझाउन अनुरोध।

आर्थिक वर्ष: