/ दरखास्त स्वीकृत /अस्विकृत तथा छनौट भएका उम्मेदवारको िलखित, अन्तरवार्ता तथा सिपपरीक्षण सम्बन्धमा | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality)
FAQs Complain Problems

 

 

दरखास्त स्वीकृत /अस्विकृत तथा छनौट भएका उम्मेदवारको िलखित, अन्तरवार्ता तथा सिपपरीक्षण सम्बन्धमा

आर्थिक वर्ष: