/ भेडा प्रवर्द्धन कार्यक्रमकालागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality)
FAQs Complain Problems

 

 

भेडा प्रवर्द्धन कार्यक्रमकालागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी

सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान गर्दा यसै सुचना सँग सँलग्न उच्च पहाडीक्षेत्र पशु विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि को बुँदा नं १० अनुसारको कार्य मध्ये बाट कार्य गर्ने गरी प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: