/ यस खुम्बु पासाङल्हामु गाउ पालिकाको क्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न गैरसरकारी अस्पताल र प्राइभेट क्लिनिकहरुको आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality)
FAQs Complain Problems

 

 

यस खुम्बु पासाङल्हामु गाउ पालिकाको क्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न गैरसरकारी अस्पताल र प्राइभेट क्लिनिकहरुको आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

आर्थिक वर्ष: