/ (वि न १२।०७६।७७)गणक र (वि.न १३।०७६।७७) सुपरिवेक्षक पदको सिप परीक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality)
FAQs Complain Problems

 

 

(वि न १२।०७६।७७)गणक र (वि.न १३।०७६।७७) सुपरिवेक्षक पदको सिप परीक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

विज्ञापित पदहरुमा छनौट भएका उम्मेदवारहरुले अन्तरवार्तामा आउदा प्रमाणपत्रहरुको  सक्कल प्रति अनिवार्य रुपमा ल्याउनहुन अनुरोध छ । 

आर्थिक वर्ष: