/ सूचना तथा समाचार | Page 13 | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality)
FAQs Complain Problems

 

 

सूचना तथा समाचार

अपाङ्गता परिचयपत्र सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

अनुसुची १ को फारामा यसै सूचना का साथ संलग्न छ, सो फाराम भरी Scan गरि kplrmegovernance@gmail.com,ito.khumbupasanglhamumun@gmail.com वा वडा कार्यालयमा बुझाइदिन हुन ।

दस्तावेज: 

Pages