/ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका | Page 2 | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality)
FAQs Complain Problems

 

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खुम्बु पासाङल्हामु गाँउ पालिकाको आ. व. २०७५ को न्यायिक समिति कार्यबिेधि-अन्तिम ७५/७६ 06/20/2018 - 07:54 PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि-अन्तिम
खुम्बु पासाङल्हामुगाउ पालिकाको पदाधिकारीहरुको अचारसंहिता २०७४ ७४/७५ 06/20/2018 - 07:54 PDF icon खुम्बु पासाङल्हामुगाउ पालिकाको पदाधिकारीहरुको अचारसंहिता २०७४
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकको को कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 02/21/2018 - 17:50 PDF icon गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार कोश विनियम, २०७४ ७४/७५ 02/21/2018 - 17:43 PDF icon खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार कोश विनियम, २०७४.pdf
खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाको प्रकोप ब्यबस्थापन कार्य योजना विनियम कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/21/2018 - 17:38 PDF icon खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाको प्रकोप ब्यबस्थापन कार्य योजना विनियम कार्यविधि २०७४.pdf
खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाको पर्यटक प्रवेश शुल्क ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/21/2018 - 17:33 PDF icon खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाको पर्यटक प्रवेश शुल्क ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf
खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाको गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/21/2018 - 16:28 PDF icon खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाको गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/21/2018 - 16:21 PDF icon खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँ कार्यपालिकाको प्रमाणीकरण नियम २०७४ ७४/७५ 02/21/2018 - 15:51 PDF icon खुम्बु पासाङल्हामु गाउँ कार्यपालिकाका प्रमाणीकरण नियम २०७४.pdf
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 02/21/2018 - 15:49 PDF icon खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf

Pages